PASTORS

 • Bible Quotes

  Yesu kama kielelezo yeye mwenyewe ni neno ndani ya neno anamshinda shetani (Luka 4:1-12).

 • Bible Quotes

  Neno la Kristo likae kwa wingi ndani yetu (Wakolosai 3:16).

 • Bible Quotes

  Tazama ilivyovema ndugu wakae pamoja kwa umoja inavyopendeza

 • Bible Quotes

  Yeremia 33:3 Niite nami nitakuitikia na kukuonyesha mambo magumu unayoyajua na usiyoyajua.

 • Bible Quotes

  Kwa maana jinsi hii mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu amwaminiye asipotee bali awe na uzima wa milele.

 • Bible Quotes

  Mimi ndimi mchungaji mwema, mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo.

 • Bible Quotes

  Jesus said,am the way the truth and the life and no one goes to the father except through me

 • Bible Quotes

  For God so loved the world that he gave us his only son that whoever believes in him should not perish but have everlasting life